holesovice/img/dsc/dsch2778.jpg holesovice/img/dsc/dsch3229.jpg

  Číslo článku : 52078    
  Ulice :

Komunardů

   
 
Co se dělo předtím :
1888-1933 - Rohanská; Josef Rohan (1812-1892), pražský měšťan a tesařský mistr, po roce 1850 vlastník Rohanského ostrova

Od kdy se tak jmenuje :
1888 jako Rohanská

Podle čeho se jmenuje :
podle Komunardů, účastníků povstání, které vypuklo proti v Paříži r. 1871 během francouzsko-pruské války. Po potlačení povstání byli popraveni na hřbitově Pere Lachaise u tzv. "Zdi mrtvých".

Jak se kdy jmenovala : 1933-1940 - Habrmanova; Gustav Habrman (1864-1932), český sociálně demokratický politik a novinář, poslanec říšské rady, v letech 1918-1920 ministr školství, v letech 1921-1925 ministr sociální péče
1940-1945 - Braunerova; JUDr. František Augustin Brau ner (1810-1880), politik staročeské strany, právník, zemský advokát, člen Národního výboru v roce 1848, pražského sboru obecních starších, poslanec říšské rady
1945-1952 - Habrmanova
  Domy se zdejší vlastní stránkou :
 
  Komunardů 7/1365
  Komunardů 9/1051
  Komunardů 13/1049
  Komunardů 15/1048
  Komunardů 23/1044
  Komunardů 31/1126
Komunardů 35/1180
  Komunardů 37/1038
  Komunardů 45/1491
  Dům penězozaměstnanců
Komunardů 57/1456
 
  Komunardů 6/309
  Komunardů 18/326
  Komunardů 28/885
  Komunardů 30/1001
  Komunardů 32/894
  Komunardů 36/1091
  Komunardů 38/1154
  Komunardů 40/1467
  Geoindustria
Komunardů 39a/1516
  Zastávky MHD :
   
 

© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info

Aktualizováno 13.07.2005